KETAHUI HAK KITA

Perkara 10[1][a] Perlembagaan Persekutuan menjelaskan berkaitan dengan hak ini,iaitu semua warga Negara Malaysia berhak untuk bebas bercakap dan mengeluarkan buah fikiran.Walaupun begitu,ia bukanlah merupakan kebebasan yang mutlak.Bahkan ia tertakluk kepada fasal [2].[3] dan [4].

Perkara 10[2][a] membenarkan Parlimen mengenakan;
Ke atas hak-hak yang diberi oleh perenggan [a] Fasal [1],apa-apa sekatan yang didapatinya perlu atau mustahak demi kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya,perhubungan persahabatan dengan negeri-negeri lain,ketenteraman awam untuk melindungi keistimewaan-keistimewaan Parlimen atau mana-mana Dewan Negeri atau untuk mengelakan penghinaan terhadap mahkamah,fitnah,atau perbuatan mengapi-api supaya dilakukan sesuatu kesalahan.Jadi,hak kebebasan bersuara yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan itu adalah selagi mana hak kebebasan itu tidak disalahgunakan,seperti sesuatu ungkapan itu tidak menjadi suatu fitnah,ungkapan yang tidak menjadi suatu hasutan.

Thursday, December 22, 2011

Hanya PAS boleh maafkan Hasan

Bertindak sendiri gugur dari PAS

Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang.


KUALA LUMPUR, 22 Dis:
“Kita wajib menyedari bahawa semua tindakan bersendirian telah menggugurkan sesiapa sahaja tanpa mengira kedudukan dalam PAS,” tegas Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang.

Justeru, tegasnya sesiapa yang menyertai PAS wajib mengikut haluan dan hala tujunya serta cara perjalanannya yang tersendiri, berlandaskan Islam secara feqah dan bukan hanya berpaksikan semangat tanpa ilmu dan faham.

Beliau menegaskan lagi, seluruh ahli PAS wajib bertambah yakin bersama perjuangan di atas bahtera PAS dengan setiap pengalamannya walau pun tidak diberi hak yang adil kerana itulah sifatnya perjuangan Islam.

Jelasnya, PAS tetap selamat dan menjadi parti Islam yang makin gagah perkasa menghadapi cabaran pasang surut perjuangan Islam.

Beliau berkata, PAS terus istiqamah dengan perlembagaan tertingginya yang dijamin oleh kumpulan yang berwibawa.

Katanya lagi, sesiapa yang cuba berlagak pandai tanpa ilmu yang sebenar pasti tersungkur dengan lagaknya, dan sesiapa yang berilmu dan menganggap dirinya paling bijak dalam PAS secara individunya tanpa peduli terhadap adab berjamaah dalam Islam akan menjadi mangsa serigala politik yang menjadi musuh perjuangan Islam.

Beliau menyatakan demikian di dalam satu kenyataan yang ditujukan khusus kepada seluruh kepimpinan dan ahli PAS, serta masyarakat di Malaysia secara umumnya, dalam mendepani permasalahan yang sedang berlaku di waktu ini.

Berikut adalah peringatan penuh beliau.


Firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 122:

Maksudnya: (Dan bukanlah semua orang-orang yang beriman itu keluar berperang. Mengapa tidak ada satu kumpulan di kalangan mereka yang bertafaquh (belajar dan memahami) ajaran Islam dan supaya mereka pulang memberi peringatan apabila kembali menemui kaum mereka, mudah-mudahan mereka menerima peringatan). (At-Taubah: 122)

Sabda Rasulullah S.A.W.

مَنْيُرِدْاللَّهُبِهِخَيْرًايُفَقِّهْهُفِيالدِّينِ

Maksudnya: (Sesiapa yang Allah menghendakinya menjadi seorang yang baik nescaya dijadikannya faqeh (faham) dalam perkara agama Islam). Riwayat Bukhari Muslim

Kedua–dua nas ini menunjukkan bahawa Islam itu bukan sahaja semangat yang berkobar-kobar dan ilmu secara bertulis, dalam masa yang sama ianya mempunyai disiplin ilmu serta memahami cara pelaksanaannya. Semua bidang dan lapangan ajaran Islam hendaklah dipelajari bukan sekadar sebagai satu ilmu, tetapi dalam masa yang sama hendaklah memahami cara beramalnya.

Allah S.W.T. memerintah kepada sesiapa yang memperuntukkan masa hidupnya dalam perjuangan supaya mengambil masa untuk belajar daripada kalangan yang belajar dengan faqeh (faham). Apabila belajar, maka hendaklah pula daripada kalangan ahli ilmu yang bukan sahaja faham, bahkan beramal dan berjuang dengan ilmu yang dipelajari itu dengan kefahamannya yang tulen dengan penuh istiqamah.

Perkataan feqah pada zaman awal Islam merangkumi semua ajaran Islam. Kemudiannya para ulama mengkhususkan istilahnya kepada hukum syariat sahaja. Adapun perkara yang berkait dengan iman atau aqidah dinamakan Usulu Al Din atau ilmu Tauhid atau Aqidah dan yang berkait dengan akhlak pula dinamakan Akhlak atau Tasswwuf.

Mafhum bahasa Al Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W. merangkumi seluruh ajaran Islam hendaklah dilaksanakan secara Feqah atau faham, khsusnya dalam perkara hukum syariat yang tidak ada nas yang nyata atau bergantung dengan ijtihad. Sirah Rasulullah S.A.W. dan para Khulafa Al Rasyidin banyak menunjukkan huraian yang nyata, betapa perlunya ajaran Islam itu dihayati dengan Feqah (Fahaman) bukan sahaja dengan ilmu. Feqah bukan sahaja seperti difahami oleh masyarakat awam hanya dalam perkara ibadat, sembahyang, puasa, zakat dan haji; bahkan merangkumi segala ajaran Islam. Khususnya dalam perkara politik yang dilupakan atau dijahilkan oleh sebahagaian besar umat Islam.

Ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang juga merupakan amalan berpolitik yang membawa kepada tegaknya negara dan masyarakat madani, Rasulullah S.A.W. telah menggunakan khidmat seorang bukan Islam yang berpengalaman dengan jalan pintas yang selamat dan cepat sampai ke Madinah. Sudah tentu seorang bukan Islam yang dipercayai akan menyimpan kerahsiaan menjaga keselamatan, dan benci kepada kezaliman walau pun tidak menganut Islam.

Di Madinah pula dilaksanakan amalan menegakkan negara, dengan kekuatan umat Islam sendiri di kalangan Muhajirin dan Ansar, seterusnya melibatkan kaum bukan Islam di kalangan Yahudi, Kristian, Musyrikin Arab dan membenarkan kewujudan kalangan munafiq dalam masyarakat Madinah. Semuanya mengambil kira ayat-ayat Al Quran yang memberi amaran supaya berwaspada terhadap musuh dan ayat-ayat yang mengizinkan dan mewajibkan Islam disampaikan kepada seluruh manusia dan pelaksanaan Islam terhadap seluruh manusia juga.

Maka pengajian secara feqah (faham) sahaja boleh melaksanakan risalahnya dengan istiqamah, bukan sahaja memahami nas secara ayatnya yang zahir, termasuk juga meletakkan pelaksanaannya pada masa, tempat dan situasi yang berbeza. Banyak ayat-ayat Al Quran diturunkan dan hadith-hadith Rasulullah S.A.W. bersandarkan sebab yang berlaku sekiranya memerlukan penjelasan.

Apabila Rasulullah S.A.W. menerima perjanjian Hudaibiyyah, manakala para sahabat merasakan perjanjian itu berat sebelah dan tidak berpehak kepada Islam, bahkan lebih berpihak kepada musuhnya. Bermula dengan pihak musyrikin (i) menolak penggunaan Bismillah, (ii) menentang dicatit nama Muhammad Rasulullah, (iii) membenarkan mereka yang berada di Madinah melarikan diri ke Makkah, sebaliknya tidak membenarkan orang Islam di Makkah berhijrah ke Madinah, (iv) dilarang meneruskan amalan umrah walau pun Rasulullah dan para sahabatnya sudah berpakaian ihram dan lain-lain.

Rasulullah S.A.W. bertegas dengan keputusan menerima perjanjian Hudaibiyah tanpa wahyu diturunkan, tetapi berpandukan ketajaman bacaan Rasul terhadap Feqah politik semasa, dan para sahabat mentaati secara mutlak kerana kerasulannya. Akhirnya perjanjian yang diterima memberi kemenangan yang besar kepada Islam dan menerima kunjungan kabilah yang datang menganut Islam dengan jumlah berlipat kali ganda sebelumnya.

Dalam perkara yang lain, Allah S.W.T. mengajar Rasulullah S.A.W. dan para sahabat R.A. melaksana dan mematuhi Syura secara tegas dalam peristiwa Uhud dengan firman-Nya dalam Surah Ali-Imran ayat 159 yang bermaksud:

(Dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam mengendalikan urusan. Maka apabila engkau telah berazam (dengan keputusan ) maka berserah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berserah kepadanya).

Ayat ini menunjukkan kepada kita konsep bermesyuarat dan kepatuhan kepada keputusan yang diambil dan mengharapkan pertolongan Allah selepasnya, walau pun selepasnya menerima tamparan korban dan kecederaan. Ini adalah cara bermesyuarat dalam Feqah berjamaah khususnya dalam politik.

Semua kenyataan tersebut adalah menjadi pedoman kepada sesiapa yang mahu berpolitik secara Islam. Bagi mengemaskini supaya ajaran Islam dilaksanakan secara Feqah, maka para ulama merangka kaedah-kaedah ilmu yang berkait dengannya yang dinama ilmu usul feqh, maqasid syariat dan siyasah syari’yyah.

Bagi memelihara ajaran ini dilaksanakan, maka Parti Islam Se-Malaysia (PAS) mewujudkan MAJLIS SYURA ULAMA sebagai badan yang berwibawa mengikut perlembagaan PAS untuk memelihara amalan Islam secara Feqah Islam yang sebenar. Badan yang dianggotai oleh kalangan ilmuan Islam yang mampu memahami sumbernya yang tertinggi: Al Quran, Hadith, Ijmak, dan Qiyas yang nyata. Majlis Syura Ulama bertanggungjawab melakukan kajian dan ijtihad secara Jamaei dalam menghadapi cabaran semasa dengan sistem ilmu-ilmu yang berkait dengannya. Keanggotaan Ahli Majlis Syura pula mewakili seluruh cabang kepimpinan tertinggi PAS.

PAS telah berjaya menghadapi semua pengalaman di sepanjang perjuangannya sejak ditubuhkan, sama ada secara bersendirian, bersefahaman dengan: kerajaan, pembangkang dan NGO, Islam dan kalangan bukan Islam.

Pendekatan politik mutakhir bersama Pakatan Rakyat adalah menjadi penerusan amalan politik Islam secara feqah, bukannya secara remeh temeh. Kejayaan dicapai apabila kalangan bukan Islam menerima konsep perlembagaan, Islam menjadi agama negara dengan hak yang diberi secara adil kepada penganut agama lain, hak Bumiputera, Bahasa Kebangsaan dan Raja Berpelembagaan.

Perlu diingat, bahawa Umno yang menjadi teras kerajaan BN gagal mencapai matlamatnya setelah memerintah lebih lima puluh tahun, kerana tidak menjadikan Islam mengikut makna Al Quran dan ajaran Rasulullah S.A.W. Apakah tempoh masa lebih lima puluh tahun tidak mampu melakukan muhasabah?

Seluruh ahli PAS wajib bertambah yakin bersama perjuangan di atas bahtera PAS dengan setiap pengalamannya walau pun tidak diberi hak yang adil, inilah sifatnya perjuangan Islam. Kita wajib menyedari bahawa semua tindakan bersendirian telah mengugurkan sesiapa sahaja tanpa mengira kedudukan dalam PAS. Namun PAS tetap selamat dan menjadi Parti Islam yang makin gagah perkasa menghadapi cabaran pasang surut perjuangan Islam.

PAS terus istiqamah dengan perlembagaan tertingginya yang dijamin oleh kumpulan yang berwibawa. Sesiapa yang cuba berlagak pandai tanpa ilmu yang sebenar pasti tersungkur dengan lagaknya, dan sesiapa yang berilmu dan menganggap dirinya paling bijak dalam PAS secara individunya tanpa peduli terhadap adab berjamaah dalam Islam, akan menjadi mangsa serigala politik yang menjadi musuh perjuangan Islam, inilah sikap membahayakan diri sendiri yang diberi amaran oleh Rasulullah S.A.W.

Maksudnya: (Sesungguhnya syaitan itu adalah serigala yang menangkap manusia, laksana serigala yang menangkap kambing yang terpencil daripada kawanannya dan yang berada disudut yang menjauh diri daripada kawanannya). Dalam Musnad Ahmad.

PAS terus terbuka kepada semua yang bersedia bersamanya bagi melangsungkan perjuangan menegakkan Islam yang menjadi rahmat kepada seluruh manusia.

Sesiapa yang menyertai PAS wajib mengikut haluan dan hala tujunya serta cara perjalanannya yang tersendiri, berlandaskan Islam secara feqah dan bukan hanya berpaksikan semangat tanpa ilmu dan faham.

Sumber:Harakahdaily

Wednesday, December 21, 2011

Pertahan dasar ‘Membangun Negara Berkebajikan’


KUALA LUMPUR, 21 Dis: Sewaktu pimpinan PAS dan seluruh ahlinya ijmak menerima konsep Negara Berkebajikan melalui muktamar tahunannya, malah ia adalah kandungan ucapan dasar presiden parti ‘Membangun Negara Berkebajikan’ yang telah diterima sebulat suara, maka ia menjadi dasar parti yang mesti dipertahankan oleh semua pimpinan dan ahlinya.

Justeru, Ketua Pemuda PAS Malaysia, Nasrudin Hassan (gambar) menegaskan tidak layak bagi mana-mana pemimpin atau ahli parti mempertikai konsep yang telah diijmakkan melalui satu majlis pemesyuaratan yang besar seperti muktamar tahunan yang sah, sementara kritikan membina dan pandangan tambah nilai adalah senantiasa dialu-alukan.

AJK PAS Pusat, Datuk Dr Hassan Ali melalui akhbar Umno, Utusan Malaysia hari ini mempertikaikan dasar "Membangun Negara Berkebajikan" yang menjadi tema PAS sekarang ini.

Bagi Hassan, PAS sepatutnya kekal dengan dasar negara Islam yang telah menjadi perjuangan asal PAS.

Bagi Nasrudin, Konsep Negara Berkebajikan adalah manifestasi dari konsep negara yang disebut oleh al-Quran iaitu Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur (Negara yang sejahtera dan mendapat keampunan Tuhan Yang Maha Pengampunan).

“Konsep ini juga dipertegaskan dengan tiang serinya iaitu ubudiah iaitu pengabdian diri kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Mencipta," katanya.

Justeru itu, jelasnya Negara Berkebajikan ditakrifkan sebagai ‘Kerajaan beramanah yang berpaksikan prinsip-prinsip adil dan ihsan (al Adl wal Ihsan) di dalam seluruh sistem pemerintahan termasuklah pentadbiran, perundangan, kehakiman, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, seterusnya membawa kepada pembinaan sebuah masyarakat yang berlumba-lumba melakukan kebajikan (Istibaq al Khayrat) dan saling bekerjasama (at-Ta'awun) ke arah kejayaan (al Falah) pemerintah dan rakyat di dunia dan di akhirat’.

Menurutnya, berasaskan takrif tersebut, layaknya tidak timbul lagi keraguan terhadap konsep Negara Berkebajikan apakah ia menepati atau bercanggah dengan perjuangan asal PAS.

Tambahnya, lantaran PAS tetap konsisten dengan dasar Islam yang diperjuangkannya dan konsep Negara Berkebajikan bukanlah suatu penyimpangan sebaliknya ia adalah suatu peneguhan terhadap asas dan dasar perjuangan Islam yang diperjuangkan selama ini.

“Dewan Pemuda PAS Malaysia tetap akan mempertahankan konsep Negara Berkebajikan yang telah dimuktamadkan oleh parti melalui Muktamar Tahunannya yang ke 57 baru-baru ini dan insya Allah Dewan Pemuda PAS Malaysia juga telah memutuskan satu komitmen besar untuk turun ke serata negara bagi memperjelaskan Konsep Negara Berkebajikan ini,” ujarnya.

Sumber: Harakahdaily

Tuesday, December 20, 2011

Hasan Ali, Nasharuddin Mat Isa Pulanglah Sebagai Mujahid Sejati


Buangkan saja hiruk pikuk asam garam perjuangan..

Bak kata pepatah tersohor..’ikan tidak masin di air laut, tetapi masin di daratan’..

Perjuangan Pas tidak akan rugi tanpa kamu berdua..Pas tidak akan hilang dari bumi Malaysia kerana kamu berdua atau bertiga bersama anak Tok Guru Nik Aziz si Nik Abduh.

Hentikanlah penggunaan media musuh untuk ‘selak kain’ kamu semua. Masuk semula kedalam saf.

Mari kemari bertakbir dan bersalawat bersama pejuang pejuang lain bermula dari Tuan Guru Presiden sehinggalah Mat pelekat poster.

Kredit kepada Mat Mat pelekat poster yang sanggup memanjat tiang talipon,pokok dan sebagainya walau ditengah malam ,tengahari dan waktu hujan.

Jangan buat tindakan memusnahkan diri

Pesuruhjaya PAS Selangor Dr Abdul Rani Othman mengingatkan Hasan yang merupakan idola beliau untuk terus muhasabah diri.

PAS Selangor menyifatkan tindakan Exco Hal Ehwal Islam negeri itu, Datuk Dr Hasan Ali hanya menghancurkan diri sendiri apabila terus menyuarakan kekecewaan peribadinya ke atas parti kepada umum.

Pesuruhjaya PAS Selangor Dr Abdul Rani Othman mengingatkan Hasan yang merupakan idola beliau untuk terus muhasabah diri.

Katanya, Hasan perlu menunjukkan sikap lebih terbuka ekoran tidak menerima pencalonan yang mencukupi daripada cawangan untuk mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri (Dun) Gombak Setia.

Menurut Abdul Rani, beliau ada menghubungi Hasan namun sehingga hari ini tiada sebarang maklum balas daripada pemimpin PAS tersebut.

“Sepatutnya kita tanya diri sendiri apa silap kita. Saya yang baru jadi Adun di Meru, ada orang Umno tegur dan beritahu silap saya. Hasan lebih tahu Gombak Setia, beliau patut tanya apa salah diri sendiri.

“Saya ada mesej untuk tawarkan beliau jawatan sebagai ahli perhubungan PAS Negeri. Tapi bagi SMS, hubungi beliau pun tiada jawapan.

Saya minta untuk jumpa namun dapat tahu beliau akan buat sidang media.

“Saya ingatkan Hasan Ali agar dapat muhasabah diri. Apa yang beliau lakukan hanya merosakan diri sendiri. Sedangkan parti (PAS) ada kekuatan sendiri. Apa yang beliau lakukan hanya memberi kesan minimal pada parti,” katanya dalam sidang media di Pusat Khidmat Ahli Parlimen Shah Alam hari ini.

Kecewa hilang kerusi dan sokongan parti

Sementara itu Timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor III, Khalid Samad pula berkata tindakan Hasan dan juga bekas Timbalan Presiden PAS, Nasharudin Mat Isa melahirkan kekecewaan dengan menggunakan media Umno adalah akibat kehilangan kerusi dan sokongan dalam parti.

Beliau yang juga Ahli Parlimen Shah Alam berkata PAS mahu menyelamatkan Hasan dan Nasha serta menasihatkan kedua-dua pemimpin terbabit agar tidak mengikut jalan sendiri.

Ujar Khalid, contoh sedia ada dapat dilihat apabila bekas Naib Presiden PAS Datuk Nakhaei Ahmad bertindak keluar PAS sedangkan beliau hanya diperalatkan oleh Umno.

“Jangan kecewa tidak terpilih di kawasan Gombak Setia kerana kawasan lain ada menawarkan beliau (Hasan Ali) juga. Kita ada mesyuarat dengan Perhubungan PAS Negeri dan kawasan lain juga mahu calonkan beliau untuk bertanding.

“Tengok Nakhaei bekas Naib Presiden PAS, keluar parti habis macam itu sahaja. Beliau hanya diperalatkan oleh Umno. Kita nak selamatkan Hasan Ali dan Nasha bukan nak bantai mereka dan saya nasihatkan agar jangan ikut jalan sendiri,” katanya.oleh Fazy Sahir

Sunday, December 18, 2011

Berpolitiklah Dengan Kasih Sayang


Dunia politik semakin hangat dan makin panas membara,tiap hari ada saja isu atau berita yang kita baca dan dengar di dada-dada media massa cetak atau elektronik.Sama ada politik dunia Antarabangsa mahupun dalam Negara kita sendiri.Masing-masing parti politik bersaing bagi mengambil dan menambat hati rakyat masing-masing.Malaysia sebagai Negara demokrasi berperlembagaan juga tidak ketinggalan dengan kehangatan berita-berita politiknya tersendiri.

Namun kehangatan dan kerancakan berpolitik setakat ini tidak sampai tahap menghuru-harakan keadaan dan kesetabilan Negara.Walau apa pun kita kena berwaspada, terdapat segelintir daripada kita yang cuba meniup semboyan api perkauman yang sangat membahayakan pada kestabilan sosial dan politik Negara ini.

Jika ini tidak di bendung dan di elakkan oleh para pemimpin parti politik yang sama bersaing,ia akan merugikan pada kedua-dua pihak,rakyat akan menanggung akibatnya nanti.Oleh itu anasir-anasir ini hendaklah di elakkan dari terus meniupkan api perkauman.Ingatlah,Malaysia, adalah sebuah Negara yang harmoni dengan kerukunan tiga bangsa yang terbesar,Melayu,Cina,India serta Kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak.Segelintir manusia yang cuba meniupkan api perkauman itu haruslah di nyahkan dari politik arus perdana,jika ianya hadir untuk bertujuan melaga-lagakan kesatuan yang masih utuh setakat ini.

Kepada semua parti politik yang terlibat dalam arena politik Negara,tidak kiralah dari parti politik apa,kerajaan atau pembangkang sekalipun berpolitiklah secara rasional,utamakan rakyat daripada kepentingan pribadi.Ingatlah tanpa rakyat seseorang pemimpin itu takkan naik jadi pemimpin,dengan adanya rakyatlah para pimpinan ada di atas,sama ada pimpinan kerajaan atau pimpinan pembangkang.

Masing-masing ada peranan dan tanggungjawab mereka.Jauhilah dari politik kotor yang merendahkan martabat dan akhlak seseorang.Tegur menegur secara hikmah selagi orang yang di tegur itu tidak melampui batas-batas atau nilai-nilai yang mencemarkan nama baik agama,bangsa dan Negara.

Berpolitik lah dengan kasih sayang,pembangkang dengan tanggungjawabnya ‘check and Balance’,menegur dan menasihati kerajaan jika ada sebarang kepincangan yang di lakukan oleh pihak kerajaan,bukankah ini tanggungjawab yang mulia dan berhikmah.Bagi pihak kerajaan pula,teguran dan nasihat ini haruslah di halusi dan perbaiki segala kelemahan yang ada,jangan nanti rakyat akan bangkit menyuarakan ketidakpuashatian mereka terhadap permasalahan mereka yang tidak di ambil berat oleh pihak kerajaan,jika berlakunya tindakan rakyat,janganlah hendaknya nanti pihak yang memberi teguran itu di anggap sebagai penghasut.

Kedua-dua pihak sudah memahami politik demokrasi begitu caranya,jadi bila berlakunya penolakkan rakyat terhadap satu-satu kerajaan,mereka sebagai ahli politik(pemimpin) sudah sewajarnya menerima tindak balas yang di lakukan dengan secara terbuka dan besar hati.

Ingatlah jawatan yang di sandang,kerajaan yang di terajui tidak akan kekal selamanya,baik dari parti pemerintah dan pihak pembangkang,bila-bila masa kerajaan itu boleh bertukar dan berganti,jadi sebelum terjatuh atau tersungkur beringat-ingatlah,jalankan amanah yang di pikul dengan penuh tanggungjawab.Berkerjalah,berpolitiklah dengan nilai kasih sayang.Nescaya penghujungnya Anda tidak akan rugi!.

Firman Allah:

"Katakanlah:"Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan,Engkaulah yang memberi kerajaan pada sesiapa yang engkau kehendaki,dan Engkaulah yang mencabut kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki." (Ali Imran:26)

Ayuh berubah...Selamatkan Malaysia..!

Oley!!

Friday, December 16, 2011

Teka-Teki PRU-13


Tak tahu lagi apa yang mahu di luahkan,melihat situasi politik (orang-orang politiknya) yang semakin hari semakin panas ini.Mahu dekat pilihanraya ni macam-macam berita panas,sama ada dalam kelambu UmnoBn atau pun Pakatan Rakyat.Melihat para penyokong masing-masing semakin ghairah bercerita tentang pilihanraya.Malah yang selama ini tidak ambil tahu pun boleh tanya..”Bilai Undi ye”.Ada perubahan rupanya,baguslah macam tu,tidaklah beku fikiran tak tahu apa-apa perkembangan yang berlaku dalam Negara.

Situasi ini akan berterusan hinggalah PRU-13 nanti,selagi tidak di bubar parlimen,selagi itulah pertanyaan “Bila Undi Ye” akan berterusan.Saya pun naik malas bila kawan-kawan Tanya,macam saya yang istihar bubar parlimen.Mahu tak mahu saya jawap,”Tanya Najib lah..”,Najib pun naik pening,mahu di bubar awal,belum tentu sokongsn menyebelahi UmnoBn,kes Liwar 2 Anwar belum selesai.Mahu di lewatkan ada yamh mahu cepat di bubarkan parlimen,serba tak menjadi gayanya.Mungkin tunggu Hajah Mah dapat ilham agaknya.Maklum kan Hjah Mah orasng kuat di belakang Abang Aji Ajib.

Segala-galanya dalam teka teki,ahli UmnoBN pun begitu,ahli Pakatan Rakyat pun begitu,masing-masing berteka-teki.Tengok situasi terkini,tengok kes Anwar macam mana,tengok isu-isu yang berlaku,segalanya berkemungkinan.Najib dan Kak Mah pun berteka-teki juga,masing-masing bingung dan bercelaru.Begitu juga dengan Muhyuddin Yasin berteka-teki juga.Masing-masing dengan teka-tekinya.Bila,bila,bila?.Rakyat pun tak sabar nak memangkah.Pengundi-pengundi muda yang sudah berdaftar pun ghairah tak terkira mahu mengundi.

Malah pengundi-pengundi hantu pun sedang berteka-teki mahu dan bila boleh mengundi,pengundi warga asing pun begitu,berteka-teki,janji dapat warganegara itu penting bagi mereka bagi meneruskan kehidupan di Malaysia yang aman damai bagi mereka.Siapa lagi yang berteka-teki kalau bukan dari kalangan pemimpin Pakatan Rakyat.Mereka juga berteka teki juga.Bila?.Tanyalah Najib.Itu jawab saya bila ada orang bertanya pada saya.

YB UmnoBn dan YB Pakatan Rakyat turut berteka-teki PRU-13,tercalonkah aku,atau malas dah jadi calon.Macam Yb UmnoBn yang ada sekarang yang konon-kononnya sudah tidak mahu dicalonkan lagi,sedia berundur diri demi orang lain yang lebih baik dan muda,itu kononnya setelah banyak mana harta terkumpul dalam bank,jutaan malah billion mungkin tersimpan.Sudah kenyang,bagilah calon-calon lain.Wah hebat lakunan mereka.Betul ke,tak mahu di calonkan atau hanya ‘test market’?..Itu pun teka-teki juga.

Ah..teka-teki lagi,politik penuh dengan teka-teki.Cukuplah berteka-teki,kita tunggu sahajalah pengumuman Najib bila-bila masa sahaja dari sekarang untuk membubarkan parlimen.Sekurang-kurangnya tak ada lagi pertanyaan dan teka-teki’’Bila Undi Ye..!”

Ayuh berubah..Selamatkan Malaysia..!

Wednesday, December 14, 2011

MALAM INI: RAPAT RAKYAT-asalkan bukan Umno (ABU)

Tak Kira Apa Keputusan,Saya Akan Lawan Demi Keadilan


Selepas pernah berada di penjara selama enam tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertekad akan terus berjuang demi keadilan tidak kisah bakal keputusan kes liwat, yang akan diumumkan 9 Januari depan.

“Ia tidak berbeza, di penjara ataupun di luar, saya akan berjuang untuk keadilan,” kata beliau kepada pemberita di kompleks mahkamah Jalan Duta di sini, di akhir sesi penggulungan kes peringkat pembelaan, tengah hari ini.

Ketua Pembangkang ini menambah, beliau pernah melalui kehidupan di penjara dan mendapati ia bukan sesuatu yang sukar untuk dilalui.

Anwar , bekas timbalan perdana menteri, telah dikenakan hukuman penjara atas kesalahan liwat dan salah guna kuasa selepas dipecat pada 1998. Beliau dibebaskan pada 2004.

Bagaimanapun pemimpin berusia 64 tahun ini berkata kenyataan beliau tidak harus dianggap sebagai satu kekalahan.

“Ia bukan satu persoalan secara sukarela mahu ke penjara. Untuk apa sebab? Sebab saya memutuskan untuk tidak menyertai semula Umno, sebab saya memutuskan untuk melawan mereka atas sifat rasis dan dasar-dasar tidak adil mereka?” katanya.

Ayuh berubah...Selamatkan Malaysia...!

Sumber:HARAPAN BARU UNTUK MALAYSIA

Sunday, December 11, 2011

Politik Lembu (2)Macam-macam perkara berlaku di Perhimpunan Agung Umno baharu-baharu ini.Kutuk,hentam,cerca,keji dan macam-macam untuk pembangkang,Pakatan Rakyat.Mereka bukan lagi berkisah tentang agenda Melayu,tidak sama sekali.Tiada agenda dan pembaharuan yang mahu di bawa oleh parti yang berkurun lama itu.Melayu sekadar slogan kosong bagi mereka.Hidup Melayu..! Hidup Melayu..Hidup Melayu..!.

Politik lembu di bela semahu-mahunya,lain di persoal lain pula dijawabnya.Angkuh dan sombong lagaknya.Begitukah tingkah seorang menteri wanita,bagai samseng demi mempertahankan ‘kelembuan’ nya.Di mana moral dan harga diri?.Para pendokong dan penyokong mereka benar-benar di lembu-lembukan.Kalau selama ini rakyat di lembu-lembukan kini mereka dan sekutu-sekutunya di perlembu-lembukan pula.

Cukuplah rasanya membicarakan politik lembu ini,hilang moral,hilang maruah.Bukan makin sedar tapi semakin lama,semakin tidak sedar dan angkuh.Kita rasa cukuplah parti lembu ini berkuasa untuk kali ini.Kuburkan mereka PRU-13.

Ayuh berubah...Selamatkan Malaysia..!

Thursday, December 8, 2011

Nasihat Buat Bangsa Melayu

Tuan Guru Haji Hadi Bin Awang


SURAT TERBUKA KEPADA ORANG MELAYU : ISLAM DIDAHULUKAN, MELAYU BERSAMANYA


Islam didahulukan, Melayu bersamanya. Bukan Melayu didahulukan, Islam mengikutnya, kerana Islam ditegakkan Melayu selamat. Kalau Melayu ditegakkan diatas aqidah kebangsaannya, Melayu sesat, Islam terpinggir. Inilah kecuaian Umno sejak ditubuhkan sehingga kini.

Kecintaan kepada keluarga, kaum dan bangsa adalah fitrah yang digalakkan oleh Islam, tetapi menjadikannya aqidah perjuangan adalah satu kesesatan. Rasulullah S.A.W. memulakan perjuangan dengan keluarga dan kaumnya, tetapi dengan aqidah dan berpandukan Islam.

Rasulullah S.A.W. adalah ikutan yang dilantik oleh Allah, bukan dilantik melalui pilhanraya atau perhimpunan agung mana-mana parti. Apabila Rasulullah S.A.W. dilantik menjadi Rasul akhir zaman kepada seluruh alam, dipilih daripada kalangan bangsa arab qabilah Quraisy, paling jahil, miskin dan berada ditangah padang pasir paling gersang, tetapi menjadi paling sabar, berani dan paling lasak menghadapi cabaran kalau ditarbiyah. Bangsa arab seluruhnya berpecah dan berperang sesama sendiri. Semenanjung arab, tanah air mereka dijajah oleh kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Pesoalannya apakah yang didahulukan oleh Rasulullah S.A.W? Sama ada memulakan perjuangan diatas semangat kebangsaan arab, satukan mereka terlebih dahulu diatas semangat kebangsaan itu, tegakkan perjuangan kemerdekaan menentang penjajah Parsi dan Rom, selepas itu Islam boleh tegak dengan sendiri besamanya. Atau mulakan dengan Islam, perkasakan bangsa arab dengan Islam yang sempurna, aqidah, syariat dan akhlak?

Ucapan pertama disampaikan kepada penduduk Makkah dengan arahan wahyu daripada Allah ialah, firman Allah:


قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } [الأعراف: 158158. Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua, iaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk."

Bukan dengan seruan hidup arab Islam selamat !, hanya bangsa arab yang boleh menegakkan Islam , macam selogan Umno :”hidup Melayu!”.

Tegasnya bahawa Rasulullah S.A.W. memulakan perjuangan mengajak bangsa mengikut Islam, bagi memerdekakan diri daripada jahiliyah dalam diri sendiri terlebih dahulu dengan bangsanya mengikut Islam. Walaupun mendapat tentangan hebat daripada pemimpin kaum bangsa dan keluarganya sendiri, sehingga dihalau daripada tanah air tempat dilahirkannya (Makkah). Kemudian menggunakan kuasa pemerintahan Islam yang ditegakkan oleh kaumnya yang menerima Islam dengan beriman mengikutnya dengan sempurna dan mengumpul serta menyatukan mereka dengan Islam. Kemudian kembali semula ke Makkah untuk memerdekakannya daripada kuasa pemeritahan jahiliyah arab yang dipimpin oleh ayah mertuanya sendiri Abu Sufian bin Harb.

Allah mewafatkan Rasulullah S.A.W. setelah Ajaran Islam disempurnakan secara wahyu serta cara beramalnya dinyatakan oleh Sunnah Rasulullah S.A.W. dan setelah menyampaikan mesej Islam secara bersurat yang dihantar kepada negara dan bangsa yang bukan arab. Ada yang menerima Islam, ada yang tidak menerima tetapi berdamai dan ada yang mengambil sikap permusuhan.

Sebelum wafat Rasulullah S.A.W. Allah menegaskan kepadanya secara wahyu kepada bangsa arab yang menganut Islam supaya berpandukan Islam, diantaranya Allah memberi amaran :


وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38 ) مخمد


38. Jika kamu berpaling (daripada menegakkan Islam) niscaya dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini. (Surah Muhammad)

Khalifah Abu Bakar mengambil alih memimpin negara menentang bangsa arab yang murtad (berpaling tadah menentang Islam). Penyelewengan berlaku dengan bantuan penjajah Parsi dan Rom. Setelah Khalifah Abu Bakar berjaya mengalahkan bangsa arab yang murtad maka dimulakan dakwah mengajak kaum lain kepada Islam tanpa paksaan.

Dua kuasa besar dunia menentang secara ketenteraan kerana menganggap bangsa arab yang menganut Islam itu masih lemah saperti sebelum Islam. Tiba-tiba dua kuasa besar dunia ikut tumbang kerana jahiliyyahnya, walau pun mereka maju daripada segi kebendaannya, tetapi dibejati kezaliman dan maksiat. Khalifah Umar R.A. yang berjaya menjatuhkan dua kuasa besar dunia itu manyampaikan ucapannya ketika berada di Kota Suci Bait Al Maqdis: .

(Kita adalah bangsa yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam, sekiranya kita mencari kemuliaan yang lain daripada apa yang telah dikurnia Allah, nescaya kita akan ditimpa hukuman Allah menjadi bangsa yang hina).

Ketika bangsa arab yang menganut Islam masih berpegang dengan ajaran Islam, mereka terus memimpin negara yang paling besar dalam sejarah, bersama masyarakat majmuk berbagai bangsa dan agama. Mereka mengislamkn bangsa lain tanpa paksaan dan mengislam ilmu serta kebijaksanaan daripada berbagai bangsa, sehingga melahirkan tamadun Islam yang paling hebat dalam sejarah manusia.

Apabila bangsa Arab menjadi leka terhadap Islam, maka Allah menukarkan bangsa bukan arab yang menganut Islam dan berpadukan Islam serta menegakkannya. Bangsa lain mengambil alih pemerintahan telah melahirkan ilmuan Islam dan pemimpin negara. Manakala bangsa arab menjadi rakyat dibawah pemerintahan Islam, oleh para ulama dan pemimpin bukan berbangsa arab, saperti Kurdis, Turki, Bukhara dan lain-lain.

Bangsa Melayu di Asia Tenggara turut sama menjadi bangsa yang perkasa apabila mereka menganut Islam dan raja-rajanya memerintah dengan Islam. Bahasa Melayu berhuruf Al Quran bertamadun menjadi bahasa ilmu dirantau ini.

Kedatangan penjajah yang mampu menguasai dunia Islam, termasuk dunia Melayu di rantau ini apabila mereka lemah berpegang dengan ajaran Islam. Cahaya Islam yang sedikit tidak boleh dipadamkan masih bersuluh membangkitkan perjuangan menentang penjajah.

Walaupun penjajah asing sudah meninggalkan tanahair kita, tetapi kesan daripadanya masih wujud dengan tabal. Kita tidak dapat mengambalikan jati diri malainkan dengan kembali menjadikan Islam tertegak dihadapan kita yang menjadi panduan seluruh cara hidup beragama dan bermasyarakat. Ini saperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah S.A.W dengan petunjuk Allah dan diperingatkan oleh Khalifah Umar bin Al Khattab R.A.

Mari kita menjadi bangsa yang insaf dengan muhasabah diri, bagaimana bangsa arab yang berjumlah ratusan juta, di tengah kekayaan hasil minyak yang tidak terkira, dipermainkan oleh kuasa barat yang pernah menjajah mereka. Mereka tidak mampu berdepan dengan segelintir bangsa yahudi zionis yang diletakkan oleh penjajah bagi menjaga kepentingannya di Asia barat. Ini kerana mereka berpaksikan kebangsaan arab dan meminggirkan Islam di belakang mereka. Satu agenda penjajahan pemikiran yang sengaja dirancang bergitu rupa.

Hari ini bangsa arab mula sedar dan bangkit bersama Islam dengan memulakan kemenangan Islam secara aman memalalui pilihanraya yang adil setelah ditekan oleh pemimipin bangsa sendiri secara kuku besi.

Umno adalah pelakon yang sama memimpin negara yang dikatakan merdeka, dengan semangat hidup Melayu, Islam selamat. Nyata bahawa Melayu tidak selamat dengan cara Umno. Islam cara Umno tidak mampu memperkasakan Melayu, kerana Melayu didahulukan, Islam tidak memandunya kerana tidak djadikan panduan. Maka bangsa Melayu tidak mampu bersaing dengan kaum lain dalam masyarakat majmuk.

Kita wajib menerima hakikat masyarakat majmuk yang diatur oleh penjajah ditanah air kita. Setelah mereka menjajah bangsa Melayu yang lebih dahulu yang bercampur dengan kaum pribumi berada ditanahair ini. Penjajah membawa kaum lain yang dijajah juga, untuk sama-sama diperhambakan untuk kepentingan penjajah barat. Bangsa Melayu dan penduduk asal yang lain terus dipinggir dikawasan luar bandar dengan keadaan terbiar dalam kemiskinan. Kaum Cina pula menjadi buruh di lombong-lombong dan sebahagiannya di bandar dan kaum India menjadi buruh di ladang-ladang. Semua kaum diperkudakan untuk kepentingan penjajah dan seterusnya diatur untuk dilagakan diantara satu sama lain, untuk terus diperintah atau menjaga kepentingan penjajah selepas merdeka.

Mengikut Islam bahawa masyarakat majmuk adalah satu adunan yang baik sekiranya dimanfaatkan dengan bijak, sekiranya wujud kedudukan yang seimbang dan saksama diantara satu sama lain. Kaum lain telah menerima hakikat bangsa Melayu yang beragama Islam adalah teras kepada negara dengan hak yang adil secara sama dengan kaum yang lain, kerana jumlah mereka lebih besar. Tiba-tiba kedudukan orang Melayu yang beragama Islam ketinggalan jauh dibelakang dari segi pendidikan, ekonomi, politik dan lain-lain. Ini menyebabkan rasa tidak puas hati terhadap kaum lain, dengan terpinggir secara nyata di Singapura, Pulau Pinang dan negeri-negeri lain di pantai barat dan Malaysia Timur. Semua negeri-negeri ini pada awalnya dipimpin oleh Umno yang bertemakan hidup Melayu mafhumnya tegaklah Islam.

Malangnya Umno menyalahkan pihak lain, khususnya PAS yang tidak bersama Umno sejak menentang penjajah dan cara mencapai kemerdekaan dan mengurus negara. Umno meletakkan Islam disamping atau dibelakang tanpa kuasa secara warisan penjajah yang merancang untuk melemahkan umat Islam mengikut kajian para orentalis. Akhirnya orang Melayu bukan sahaja terus dalam keadaan lemah, tidak mampu bersaing dengan kaum lain. Bukan sahaja ketinggalan dalam ekonomi dibumi sendiri, walaupun diberi tongkat hak istimewa Melayu dan bumiputera, bahkan ketinggalan dalam pendidikan dan kesadaran berpolitik. Pemimpin yang tidak boleh menjadi model Islam kepada bukan Islam dan tidak mampu memimpin kumpulannya dan bangsanya sendiri, apatah lagi negara, tetapi lebih berlagak mampu dengan mempertahan kuasa dengan apa sahaja, kerana dibejati penyakit zalim dan fasad. Zalim mengikut takrif Islam ialah meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya dalam segala bidang, seperti kehakiman, pentadbiran, ekonomi dan lain-lain aspek. Fasad pula ialah kemunkaran dalam segala aspek saperti rasuah dan segala maksiat terhadap Allah, diri sendiri dan masyarakat.

Pamimpin utama Umno sendiri sudah mengaku adanya penyakit yang kronik dalam diri parti Umno. Politik rasuah (wang) membarah dalam diri sendiri dan menyebarkannya kepada orang Melayu untuk mendapat sokongan, mengampu dan menipu sesama sendiri. Maka orang Melayu dalam bahaya bersama Umno .

Ketinggalan orang melayu dalam politik Singapura ditahun lima puluhan dan enam puluhan adalah dibawah pimpinan Umno. Tertinggalnya orang Melayu di Pulau Pinang adalah dibawah Umno juga. Umno menyelamatkan kedudukan dengan mengasak orang Melayu dengan kawasan pilihanraya campuran bagi memenangkan rakan kongsinya daripada kaum lain setelah parti itu kalah dikawasan mereka. Mereka menekan bangsa sendiri yang menegurnya dan tidak bersamanya, dengan menindas negeri Melayu yang tidak berpihak kepada Umno. Tindakan menafikan hak royalti minyak terhadap Kelantan dan Terengganu suatu ketika dahulu serta melambatkan bayaran perkapita. Begitu juga dengan Kedah. Ini adalah contoh nyata Umno menindas negeri Melayu. Umno juga mengapi-apikan semangat perkauman Melayu sehingga tegang hubungan dengan kaum lain, seterusnya orang Melayu dilekakan dengan wang, media yang menipu dan melalaikan mereka. Ketika bangsa lain berpolitik secara matang dengan kefahaman merancang masa depan yang jauh. Namun orang Melayu berpolitik diajar oleh Umno untuk mencari peluang beberapa hari dimusim pilihanraya sehingga lupa menjadi mangsa setiap lima tahun sehingga lebih lima puluh tahun terus ketinggalan.

Ucapan berapi dalam perhimpunan Agung Umno baru-baru ini lebih banyak membedil diri sendiri, bukan sahaja ada yang menikam dari belakang bahkan ada yang berani menikam secara berhadapan. Walaupun pada zahirnya menyerang lawan dan kawan. Yang tidak faham bertepuk tangan syok sendiri sehingga membengkak tangan. Adapun yang faham pula berubah wajah kerana kebimbangan bahteranya menunggu karam ditebuk kelasi sendiri.


PAS berulangkali mengajak Umno bermuzakarah secara ilmu Islam dan adabnya bagi selamatkan umat dan negara dengan Islam, bukan berbincang untuk bersama memikul biawak hidup yang diternak oleh Umno. Mengajak kepada Islah sekadar kemampuan, kerana bukan cara menyelamatkan negara dengan mengapi-apikan semangat perkauman yang menegangkan hubungan diantara kaum dan agama. Caranya ialah dengan konsep adil untuk semua dan menjaga hak masing-masing secara adil, serta ruang demokrasi dengan batas-batas dan sempadannya yang sebenar secara ikhlas bukan secara menipu. PAS percaya Islam adalah hujah yang terkuat daripada Allah S.W.T kerana Islam adalah Rahmat Allah kepada seluruh alam.

Tulisan ini bukan menjaga tepi kain orang lain, tetapi hanya peringatan kepada mereka yang kainnya sudah parah terkoyak, sehingga menampakkan kecacatan yang memalukan.


PRESIDEN PAS
Tuan Guru Dato' Seri Abdul Hadi Awang

Sumber:Laman Web Presiden

Sunday, December 4, 2011

Melayu Berubahlah

Melayu mesti berubah


Baru-baru ini saya ke sebuah kedai makanan ringan di Pekan Kapar.Sebuah kedai cina.Bersama isteri dan dua orang anak saya memasuki kedai itu.Nak cari gula-gula untuk di berikan pada Abang yang mahu buat kenduri khatan anaknya.Semasa masuk kekedai,saya terlihat akhbar cina yang terletak di meja kaunter.

Kelihatannya gambar lembu...opps silap gambar Shahrizat sedang menyinsing lengan.Taukeh cina senyum melihat saya bila saya tunjuk paper itu.Kata saya pada taukeh cina itu,ini orang tak boleh pakai..!.Taukeh itu senyum sahaja bila saya katakan begitu.Saya yakin taukeh itu setuju dengan saya.

Di pendekan cerita,setelah selesai cari barang yang di beli,bila mahu bayar taukeh itu sempat bercerita tentang ‘Isu Lembu’,macam-macamlah yang dia cerita.Saya apa lagi tambahlah apa-apa yang patut bagi menyemarakkan semangat taukeh cina itu.Nampaknya bangsa cina lebih sedar dalam hal politik ini,dalam hati saya ketika itu berkata-kata.Ini baru satu kedai belum lagi kedai-kedai yang ada di Pekan Kapar ini,saya yakin bangsa cina sudah jelas pendirian politik mereka.Mereka faham apa yang berlaku di Negara kita.Orang Melayu bagaimana?!.

Saya tertarik dengan cerita taukeh cina tentang pengalaman adiknya sebagai seorang kontraktor.Satu hari adiknya membuat sebuah signboard,tidak besar sangat harga dalam anggaran RM5000,itu anggaran adiknya,itu pun kata adiknya sudah cukup mahal.Tapi bila sampai ke pihak yang mahu klim duit bayaran.

Pihak itu meminta agar ditulis dalam sebut harga itu RM25,000.Adik taukeh cina tadi antara percaya dengan tidak,sebab dia pun takut nak tulis.baginya RM5000 itu sudah cukup besar dan untung,ini pula di suruh ubah menjadi RM25,000.Mahu tak mahu di tukar sebut harga menjadi RM25,000 bagi memenuhi nafsu rakus pihak tersebut.Jadi cerita tadi tidaklah menghairankan kita sebenarnya,Cuma nak beritahhu bahawa kerja-kerja kotor ini sudah berlaku puluhan tahun semenjak pemerintah yang ada ini berkuasa.

Kita tidak hairan bila ketua Audit mengeluarkan laporan audit berkaitan dengan kementerian yang berbelanja melampau dalam laporan auditnya.Ianya memang sudah berlaku pembaziran dan penyelewengan sudah sekian lamanya.Salah satu contoh yang saya ceritakan tadi sudah cukup membuktikan akan penyelewengan yang di lakukan pihak tersebut.

Apa yang saya mahu dikongsikan di sini tentang sikap dan keperihatinan taukeh cina tadi tentang isu-isu yang berlaku dalam Negara kita.Kesedaran politiknya lebih hebat dari orang yang kelihatannya hebat tapi hampas tak ada apa-apa.Jika semua rakyat ada kesedaran ini,dapat melihat kepincangan dan penyelewengan pemerintah,saya yakin PRU 13,PEMERINTAH YANG ADA SEKARANG INI BOLEH BUNGKUS.Itu kesedaran yang ada pada bangsa cina,Melayu bagaimana?Melayu oh Melayu..bangun..bangun dah senja ni..!.Ataukah Melayu masih tidur,lena tak tahu apa-apa.Sedar dan bangkitlah wahai bangsa yang prihatin.Negara ini sudah mahu tergadai oleh pengkhianat-pengkhianat yang mengaku pembela bangsa.

Oklah,setakat ini untuk saya kongsikan hari ini.

‘FIKIR-FIKIR DAN RENUNG-RENUNGKAN DUHAI BANGSA KU’

Ayuh berubah...Selamatkan Malaysia...!

Saturday, December 3, 2011

Malam Ini: RAPAT RAKYAT


JOM PAKAT RAMAI-RAMAI MALAM INI DI STADIUM MALAWATI SHAH ALAM

Friday, December 2, 2011

Ganyang Jangan Tak Ganyang

Ganyang terus Ganyang


PKR baharu sahaja bersidang dalam kongres Nasional Tahunan ke-8 di Johor Baharu(27 Nov 2011).Negeri yang diakui dan di katakan terkuat UmnoBn nya.Tak lut katakan,namun kenyataannya sekarang tidak ada apa yang di sangka kan.UmnoBn di johor tidaklah sekuat mana.Pakatan Rakyat sudah dapat menembusi mana-mana kawasan untuk berceramah di mana-mana di negeri johor.

Jadi,Pakatan rakyat telah berjaya menganyang negeri yang dikatakannya kuat UmnoBn itu.Dalam kongresnya baru-baru ini Naib Presiden Keadilan,Dr Mansor Othman mengatakan Program ‘Ganyang BN’ akan di lancarkan untuk menyerang kubu kuat Umno Bn di seluruh Negara termasuk di negeri johor juga akan di lancarkan.Satu usaha yang sangat baik oleh PKR ini sangat bagus di teruskan,usah ditangguh-tangguh gerakkan sahaja program yang bakal mengegarkan Umno Bn johor dan Umno Bn di negeri lain.

Kesombongan dan keangkuhan parti yang begitu lama berkuasa sudah patut di hentikan dari arus politik Negara.Mereka sudah letih dan tidak mampu mentadbir dengan sebaiknya setiap negeri yang di perintah oleh mereka.Apatah lagi negeri Johor.Perubahan yang di lihatkan oleh rakyat Johor ini,sewajarnya di ambil peluang sebaiknya oleh Pakatan Rakyat bagi memberi kesedaran dan kefahaman kepada mereka tentang bobroknya sisitem dan juga tidak berdaya nya pemerintah yang ada sekarang.

‘Ganyang jangan tak Ganyang’ sampai tumbang.Usaha yang akan di lakukan nanti biarlah tersusun aturcaranya dan bersistem,tunjukkan yang Paktan Rakyat serius akan bakal dapat 'menNYAH dan menGanyang' parti lusuh lagi anggkuh di setiap kawasan yang di katakana Umno Bn itu kuat.Saya yakin usaha yang akan di jalankan akan membuahkan hasil jika kerjasama antara semua parti dalam Pakatan Rakyat dapat di semarakkan lagi.

Justeru tidak ada yang mustahil,sekuat mana pun parti itu bertapak,jika sudah sampai masanya jatuh dan tumbang ia kan tetap berlaku.Kita yakin usaha untuk menganyang ini akan berjaya.

TERUSKAN USAHA UNTUK MENGANYANG UMNO BN DI MANA JUA MEREKA BERADA..! Ayuh berubah...Selamatkan Malaysia...!

Thursday, December 1, 2011

Langkah Terdesak Menyelamatkan Kuasa


Perhimpunan aman sudah jadi tidak aman dengan Rang Undang-Undang Himpunan Aman yang telah di luluskan pada 29 November lalu.Semuanya kerana ingin mengekalkan kuasa yang ada.Langkah yang di lakukan oleh UmnoBn ini bukanlah untuk mencari kejernihan tetapi semakin mengkucar-kacirkan keadaan.Rang undang-undang ini lebih teruk dari yang sedia ada.Malah Malaysia akan lebih kelihatan teruk dari Zimbabwe atau pun Myanmar.

Kalau sebelum ini,rakyat boleh berhimpun selagi mana tidak menimbulkan sebarang yang merugikan (kekacauan),kini jika di adakan bakal membahayakan kepada yang menganjur dan juga yang menyertainya.Denda untuk yang kena tangkap menyertai sahaja sudah RM 10,000,manakala pihak penganjur RM20,OOO.Akta baharu ini,betul-betul mahu menutup mulut rakyat daripada mempersoalkan segala penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sesungguhnya,transformasi yang di laungkan oleh Perdana Menteri selama ini hanyalah khayalan kosong dan pembohongan semata-mata bagi menyedapkan telinga rakyat.Di sebalik transformasi rupa-rupanya ada agenda yang sangat tidak bertamadun dan tidak demokratik.Semata-mata kerana mahu mempertahankan kuasa yang hanya tinggal nyawa-nyawa ikan.Apa pun mereka boleh lakukan apa yang penting kuasa tetap di tangan mereka.

Keji dan jelik perbuatan yang tidak masuk akal.Tindakan para peguam mengecam dan membantah akta ini membuktikan kepada kita rang undang-undang ini sangat tidak demokratik kepada seluruh lapisan masyarakat.Rakyat harus buka mata dan sedar tentang hak-hak mereka yang telah di rampas dan di cabuli malah di perkosa oleh pemerintah yang semakin gila ini.

Bagaimana mahu menghentikan pencabulan dan pemerkosaan ini?.Nah..jangan lupa PRU-13 JANGAN UNDI BN,Nyahkan dari persada politik Negara kita.

Ayuh Berubah...Selamatkan Malaysia..!

Wednesday, November 30, 2011

Kempen 24 jam


Dulu,kini dan selamanya hanya milik mereka sahaja,peluang yang sama tidak di berikan kepada parti-parti lain khususnya parti pembangkang.Baik PAS,Keadilan,DAP dan lain-lain parti pembangkang langsung tidak ada peluang untuk turut sama-sama menikmati kemudahan TV mahu pun radio.Sudah 50 tahun merdeka lebih,malah UmnoBN pun sudah hampir lumpuh pun peluang ini masih tidak di perolehi.

Semuanya untuk mereka sahaja,medium yang sepenting ini hanya dikuasai oleh kepentingan politik mereka sendiri.Segala propaganda politik dan mainan kotor mereka di putar saban waktu 24 jam.Pembangkang hanya mampu berceramah,berceramah dan terus berceramah bagi memberi maklumat kepada seluruh rakyat Malaysia.Itu pun di gangui dengan macam-macam karenah dan taktik kotor mereka.

Dalam tuntutan BERSIH,akses kepada media yang adil turut di pinta oleh mereka,namun ke hari ini tiada perubahan malah tuntutan itu seolah-olah tidak di dengari mereka.Tiada perubahan,laporan Tv mahupun radio tiada sedikit pun memberi peluang untuk suara pembangkang ke udara.Jika ada pun cerita-cerita yang di tokoktambah mengikut nafsu serakah mereka.

Ketelusan dan ketulusan sudah tiada lagi dalam kamus politik mereka.Apa yang ada laporan-laporan yang menyeleweng dari fakta sebenarnya.Itu baru di tv dan radio.Di media cetak pula,tiada perubahan cara pemberitaan mereka.Lebih-lebih lagi akhbar Utusan Malaysia dan juga Berita Harian,laporan beritanya sangat mengecewakan dan adakalanya sangat melampau dan melanggar norma-norma adab ketimuran.

Lihatlah semasa isu liwat ke 2 dan juga Isu video lucah.Apa yang mereka lakukan sedikit pun tidak pernah rasa takut dengan hukum Allah.Mereka lebih takutkan Tuan Mereka,daripada takutkan Allah SWT.Mereka kata mereka kuat dan teguh,ahli ada 3 juta,tapi bila berhadapan dengan Pakatan Rakyat takut dan tidak gantelmen.Mereka gunakan segala instrumen yang ada 24 jam,sedang pembangkang di nafikan hak yang sama untuk mendapatkan akses media tersebut.

Oleh itu,mari kita akhiri episod ketidakadilan mereka pada PRU-13 nanti,Kita nyahkan mereka dari arus politik tanahair kita.Bagi mereka rehat di muzium Negara,

Ayuh berubah...Selamatkan Malaysia.

Tuesday, November 29, 2011

Selangorku Sukses

Sekadar di forumkan,bila nak laksana?


Bukan sekadar cakap,tapi 2012 confirm di laksana..sebagai permulaanMungkin penulisan saya hari ini agak terlewat dalam membicarakan beberapa perkara tentang bajet 2012 Negeri Selangor yang sudah beberapa minggu berlalu dan telah banyak di ulas baik dari kalangan pimpinann Pakatan Rakyat mahupun dari pimpinan pembangkang di Negeri Selangor iaitu yang di ketuai oleh Dato Satim Diman dan kuncu-kuncunya.Juga pandangan dari pakar-pakar ekonomi Negara serta juga para pimpinan UmnoBn.

Saya tidak akan menyentuh kesemua bajet@belanjawan yang di utarakan dalam bajet 2012,namun ada beberapa yang saya sangat tertarik dengan pengumuman yang sangat menarik itu,yang mana kalangan pembangkang Umno di selangor juga terkedu bila mendengar akan pengumuman bajet tersebut.

Dengan tema ‘Selangorku;Hasil Negeri untuk Rakyat’.Tan Sri Khalid telah melontarkan beberpa bajet yang sangat menarik untuk seluruh rakyat Selangor khasnya.Satu perkara yang di umumkan ialah perlaksanaan gaji minimum RM1,500 kepada kakitangan syarikat milik Kerajaan Negeri,yang akan di laksanakan tahun 2012.

Julung-julung kalinya bajet yang tidak pernah di ungkapakan oleh UmnoBn apatah lagi niat di hati mahu melaksanakannya,namun Selangor yang hanya baharu memerintah sekitar empat tahun sudah berani dan mampu untuk melaksanakannya,biar pun ia sekadar perintis atau permulaan.Ya...permulaan bagi menuju yang lebih baik.Jika ini pun sudah menunjukkan kesungguhan,apakah mustahil beberapa tahun dari sekarang,seluruh Selangor akan menikmati gaji minimum RM 1,500 dari semua sektor,tidak kira sektor awam mahu pun sector swasta akan dapat sama-sama menikmatinya.

Tidak seperti kerajaan pusat,asyik-asyik dalam kajian-kajian,telah di amanahkan memerintah 50 tahun,namun hingga saat ini,masih tidak mampu untuk melaksanakannya,malah banyak dolak-daliknya.Berapa lamalah mahu kajian?.Menteri dah berapa kali bertukar,namun kajian jugalah alasannya.Beza 50 tahun dengan 4 tahun amat jauh sekali.Itu pun rakyat masih belum dapat menilai dengan bijak (terutamnya orang-orang UmnoBn).Fikir-fikikan lah wahai UmnoBn.
Ini sudah menunjukkan bahawa komitmen Pakatan Rakyat bila di amanahkan memerintah Negara kelak.Dengan kesungguhan ini,ramailah pihak-pihak membeliakkan matanya besar-besar dengan keberanian Selangor.

Maka berkokoklah para pembangkang di Selangor.Malah ada yang bangang bertanya kenapa tak menyeluruh,amboi..! waktu awak di bagi peluang dulu pun takut nak laksana gaji minimum sekarang berkokoklah macam awak hero,sedarlah sikit,kerajaan pusat yang umnoBn perintah sekarang pun tak buat dan memang tidak ada niat nak buat,mungkin bila dah terdesak nak undi baharu buat kot!.Inilah perangai UmnoBn.Tidak sedar diri bila bercakap.

Ini perintis,permulaan,tak kan tak faham,maksudnya bila ini pun mampu buat,Insyallah pada masa akan datang,lebih-lebih lagi bila dah pegang Putrajaya lagi lah boleh laksana gaji minimum ini.Waktu tu semua sektor dapat menikmati.Tak ada masa nak kaji-kaji dah..memang boleh laksana,yang tak boleh laksan cuma UmnoBn yang banyak alasan dan ada agenda mengaut hak rakyat masuk kepoket mereka dan puak-puak mereka sahaja.

Ingat sekarang yang di laksana (2012 akan dilaksana) adalah PERINTIS,sekali lagi di tulis PERINTIS,jadi apa kita nak kecoh-kecoh tak menyeluruh perlaksanaannya.Kecoh lah MENGAPA KERAJAAN PUSAT TAK MAHU LAKSANAKAN GAJI MINIMUM KEPADA RAKYAT,SETELAH SEKIAN LAMA MEMERINTAH MALAYSIA? DAN LEBIH MAMPU DARI NEGERI SELANGOR YANG BAHARU DI PERINTAH 4 TAHUN OLEH PAKATAN RAKYAT?.MENGAPA PENDOKONG-PENDOKONG UMNO DIAM MEMBISU SEDANG BERAPA RAMAI PENYOKONG UMNO YANG BERKERJA DI SEKTOR SWASTA (kerja kilang)..?.

Cukuplah penulisan saya,dalam memperkatakan gaji minimum yang bakal dilaksankan pada 2012 nanti di Negeri Selangor,biarpun hanya permulaan,namun itulah harapan sebahagian rakyat,bukan sahaja di Selangor bahkan di seluruh Malaysia amnya.

Syabas Selangorku...Syabas Paktan Rakyat.

Ayuh berubah...Selamatkan Malaysia...!

Monday, November 28, 2011

Politik Lembu


Ragam ahli politik makin hari makin mengecewakan,transformasi demi transformasi di umumkan dan di jelmakan dengan tambahan bahasa-bahasa yang indah dan menawan bagi menarik minat sebahagian rakyat.Lagu-lagu rakyat di lagukan di mana-mana.Semuanya untuk rakyat.Ya..seindah kata-kata ‘Rakyat di dahulukan,Pencapaian di utamakan’,betulkah begitu?.Manfaatkah untuk rakyat?.Betulkah rakyat menikmati semua itu?.

Anda rakyat,anda mampu menceritakan hakikat sebenarnya apa yang berlaku dan melanda diri anda dalam menghadapi kehidupan yang semakin hari-semakin tertekan dengan keadaan ekonomi yang semaki mencengkap kehidupan rakyat.Adakah transformasi-tranfirmasi yanh telah dan sedang di war-warkan membawa perubahan yang baik dan besar kepada rakyat?.

Atau transformasi-transformasi itu semua telah menjadi TRANSFORMAS yang mengasak,memijak,menekan,membelasah rakyat sesuka hati tanpa ada rasa perikemanusiaan atau apakah tranformasi-transformasi tersebut telah menelan,merampas,membolot segala hak yang selayaknya di berikan kepada rakyat?.

Hanya sang pencipta transformasi menikmati segala macam hasil mahsyul yang besar-besra di boloti mereka?.Rakyat hanya dapat susu yang di katakana murah namun mengandungi kandungan vitamin yang berlebihan dan adanya e.coli?.Itukah transformasi untu rakyat?.Aduh..! malangnya transformasi tidak memberi makna apa-apa pada rakyat.

Pertanyaan demi pertanyaan di atas hanya anda rakyat mampu menjawab.Politik lembu semakin menjadi pakaian ahli politik korup dan lucah,malah mereka tidak risau,tidak kisah apa pun yang hinggap di baju politik mereka,yang penting bagi mereka (politik lembu) masuk,apa itu masuk kalau bukan wang,wang,wang masuk poket,rakyat perlu bila mahu pilihanraya.

Biarpun mereka seolah-olah warak,alim,berkopiah,ceramah hebat petik quran dan hadis.Setiap apa yang di bicarakan di kaitkan dengan hadis,namun pada hakikatnya tidak lebih dari hampas yang tidak lagi mengeluarkan santan yang enak,jika keluar santanya pun sudah rosak dan tengik’.Inilah ahli politik lembu yang suka menebarkan fitnah dan berbicara lucah,tahu undang-undang tetapi melanggar undang-undang yang dia konon fahami.Cakap tak serupa bikin!.

Dari bicara tranformasi dan politik lembu kerana kedua-duanya sama dari sepsis yang sama dan tak mungkin dapat di pisahkan ibarat irama dan lagu tidak dapat di pisahkan.Saling ganding menganding,lengkap melengapi dalam agenda jahat mereka.Rakyat di ketepi dari terus menerima manfaat dari nikmat hasil bumi bertuah ini.Malah GST pula mahu di laksana,aduh petaka tranformasi dan politik lembu musnah harapan dan hilang harmoni rakyat.

Cukuplah omelan ini setakat ini,rakyat sudah muak dengan itu semua,rakyat mahu perubahan menyeluruh.TOTAL DAN MUKTAMAD.Kita lenyapkan transformasi dan politik lembu pada PRU 13 nanti.
Ayuh berubah...Selamatkan Malaysia...!

Sunday, November 27, 2011

Salam Maal Hijrah 1433H


Syukur tak terhingga pada Allah SWT yang Maha Hebat,dengan izin-Nya dapat menikmati udara yang segar di bumi yang indah dan bertuah ini,Malaysia tanahair tanah tumpah darah ku.Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur di atas pemberian nikmat yang banyak tak terhitung ini.

1432H,melihatkan kepada kita beberapa pergolakan yang berlaku di dunia Arab,satu persatu rejim zalim musnah dan tumbang,terbaharu rejim Muammar Ghadaffi di Libya,dengan kuasa rakyat rejim satu persatu tumbang,sudah tentunya tumbangnya rejim itu dengan izin kuasa Allah yang Maha Hebat.Persoalannya apakah dengan tumbangnya rejim-rejim tersebut rejim yang ada kuasa pada waktu ini,akan tidak dapat di tumbangkan dan rejim-rejim yang sedia ada dan sedang berkuasa ini masih tidak bergetar hati-hati mereka?.
Bagaiman pula di bumi Malaysia ini.Adakah rakyat masih selesa dengan keadaan yang ada ini.Alhamdulillah,bumi yang bertuah ini masih aman damai,biar pun arus politiknya panas membara,di tambah pula dengan ahli-ahli politik yang celupar dan cabul lagi kotor,memainkan isu-isu sensitive perkauman,agama dan raja yang di sanjung.Munculnya Ngo-Ngo yang rasis sangat membahayakan keadaan politik Negara.Gelora yang di mainkan agak meloya dan adakalanya menakutkan.

Insyallah 1433H,akan menjanjikan gelora politik yang indah buat kita,cukuplah segala pembohongan,kepalsuan dan segala macam keindahan palsu yang saban hari saban waktu di suakan di telinga kita bahkan yang telah apa di sumbatkan kedalam mulut kita selama ini.Cukuplah puluhan tahun kepalsuan bertapak di bumi indah ini.Jangan kita nodai dan cemari bumi indah ini dengan kepalsuan dan kekotoran.Insyallah..kita samak segala kekotoran najis yang melekat di minda setiap rakyat bumi indah bertuah ini sama-sama dalam PRU 13 nanti.

Terima kasih pada semua buat sahabat-sahabat blogger yang sudi bertamu dan berkunjung mengutip maklumat yang mana insyallah dapat mengubah minda kita dan seterusnya kita kongsi-kongsikan apa yang kita dapat kepada mereka yang lain.Blog Muhammadanas memohon ribuan kemaafan seandainya segala pengisian yang ada tidak dapat memuaskan hati anda semua.

Semoga 1433H,membuahkan hasil yang terbaik buat semua pejuang-pejuang kebenaran.Semoga Allah tetap memandu dan memimpin kita di landasan perjuangan yang Haq dan Hakiki.Sekali lagi ucapan ‘SELAMAT MENYAMBUT MAAL HIJRAH 1433H’ buat semua.

Ayuh berubah..Selamatkan Malaysia...!

Saturday, November 26, 2011

Hijratur Rasul bukan perayaan suka-suka


KUALA LUMPUR, 27 Nov: “Sesungguhnya menyambut ulang tahun Hijratur Rasul ini bukanlah satu perayaan suka-suka. Ia bukanlah satu sambutan tahunan semata-mata tanpa sebarang sebab dan juga akan berlalu begitu sahaja untuk menunggu sambutan pada tahun hadapan,” kata Mursyidul Am PAS, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat.

Katanya, sambutan Hijratur Rasul sebagai menghayati makna dan pengertian peristiwa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w. dan para muhajirin dari Kota Makkah ke Kota Madinah yang kemudiannya dikira sebagai tahun pertama Hijrah.

Menurutnya, sekalipun hijrah tidak berlaku di bulan Muharram, namun detik peristiwa tersebut ia dipilih sebagai tahun yang pertama dalam kalendar Islam sewaktu proses penetapan kalendar Islam pada zaman Saidina Umar bin al-Khattab RA.

“Kenapakah Saidina Umar bin Al-Khattab dan para sahabat pada masa itu tidak memilih peristiwa lain seperti peristiwa kelahiran Rasulullah SAW, peristiwa pembukaan Kota Makkah atau Haji Wada’?” soalnya yang juga Menteri Besar Kelantan.

Jawabnya, jelas beliau ialah kerana peristiwa hijrah itulah yang mencetuskan fenomena dan momentum terbesar di dalam sejarah perjuangan Rasulullah s.a.w.

Menurutnya lagi, momentum tersebut ialah pembentukan sebuah negara Islam yang pertama dan perpindahan era dakwah secara rahsia kepada era dakwah secara bernegara.

Jelas beliau, pembentukan negara itulah yang menjadi matlamat kepada penghijrahan Rasulullah s.a.w. ke Madinah.

Beliau menambah, jika tidak kerana membentuk negara, tidak perlu lagi berlakunya hijrah Rasulullah s.a.w.

“Oleh yang demikian, amatlah salah sama sekali tanggapan yang menyatakan bahawa bernegara merupakan satu perkara yang tidak wujud di dalam Islam, apatah lagi menidakkan kewujudan syariat Islam dalam aspek bernegara,” ujarnya dalam perutusan sempena sambutan Hijratur Rasul 1433 Hijrah, hari ini.

Sumber:Harakahdaily

Thursday, November 10, 2011

Umno Selangor ibarat ‘kata dulang paku serpih’KUALA LUMPUR, 11 Nov:
Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor menyelar sikap hipokrit pemimpin Umno BN negeri apabila setelah menjadi pembangkang cuba untuk menjadi wira dan juara rakyat dengan melaporkan perkara-perkara yang tidak berasas dan berfakta.

Justeru, timbalan ketuanya, Mohd Sany Hamzan merasakan kenyataan Adun Batang Kali, Datuk Mohd Isa Abu Kassim yang mempersoalkan kewajaran langkah Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor meletakkan anggota majlis dari kalangan wakil parti politik dalam jawatankuasa tender dan sebut harga pihak berkuasa tempatan (PBT) sebagai orang yang ‘mengata dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih’.
Menurutnya, rakyat Selangor sedia maklum bagaimana semasa zaman pemerintahan Umno BN, jawatan ahli majlis diberikan kepada orang-orang yang mempunyai jawatan di dalam parti dan sentiasa mendapat keuntungan daripada mesyuarat jawatankuasa tender.

Katanya, ada pihak yang menyebut bahawa pada zaman tersebut ahli majlis Umno BN tidak perlu kepada elaun bulanan dan elaun mesyuarat kerana telah menyapu semua projek dan tender yang ada di PBT.

Ujarnya, berbanding keadaan semasa di zaman pemerintahan Pakatan Rakyat, ahli majlis berada di dalam jawatankuasa tender adalah sebagai pemantau perjalanan tender tersebut berjalan dengan telus dan adil tanpa ada kepentingan peribadi.

“Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor merasa cukup kasihan kepada pemimpin-pemimpin Umno BN yang apabila kehilangan kuasa pemerintahan disebabkan keangkuhan dan kerakusan diri mereka sendiri telah menjadi seperti kapal yang tidak mempunyai nakhoda, teroleng-oleng di tengah lautan, cuba menyelamatkan diri dengan berpaut kepada apa sahaja benda yang ada di hadapan mata walaupun ianya sekadar fatamorgana,” ujarnya kepada Harakahdaily.

Oleh itu, tambah beliau pihaknya menyifatkan segala tohmahan dan fitnah yang cuba dilemparkan oleh pihak Umno BN selaku pembangkang di Selangor terhadap pengurusan Kerajaan Pakatan Rakyat tidak akan berhasil.

Ini, ujarnya kerana ianya akan mencerminkan kebobrokan dan penyelewengan kuasa semasa zaman Umno BN memerintah dan rakyat Selangor sendiri telah boleh menilai segala keburukan pengurusan kerajaan semasa zaman mereka berbanding zaman sekarang di bawah Pakatan Rakyat.

“Jadi tidak perlulah Umno BN cuba berlagak mulia dan alim sedangkan rupa sebenarnya adalah musang berbulu ayam,” ujarnya lagi.

Sumber:Harakahdaily

JOM KE KARNIVAL KONVOKESYEN PASTI KAPAR 2011

Gotong Royong Markaz Pas Cawangan Jalan Kopi


SEMOGA SEGALA USAHA UNTUK MENYIAPKAN MARKAZ PAS JALAN KOPI MERU DI PERMUDAHKAN.KEPADA SAHABAT SEPERJUANGAN MARILAH KITA TERUS BERUSAHA DAN BERKERJASAMA AGAR MARKAZ INI SEGERA DI PERSIAPKAN.

TAKBIR..!!!.

Monday, October 31, 2011

Hak Asasi manusia ancam kerajaan?


Kalau tidak disebabkan perjuangan hak asasi dan misi kemanusiaan, tidak perlulah susah-susah kerajaan Malaysia menghantar misi bantuan ke Palestin. Begitu juga dengan misi kemanusiaan kelab Putera 1Malaysia sehingga menyebabkan terkorbannya jurukamera Bernama, almarhum Noramfaizul semasa di Somalia.

Kita imbau kembali detik bersejarah 1 Mei 1886, bagaimana atas semangat memperjuangkan hak asasi telah mencetuskan Revolusi Perindustrian. Ketika itu, seluruh kesatuan-kesatuan pekerja dari Amerika dan Eropah telah berkempen menuntut hak mereka bagi mengurangkan masa bekerja dari 16 jam kepada 8 jam sehari dan segala jenis penindasan oleh majikan.

Ternyata perjuangan hak asasi merupakan perjuangan yang tulus dan murni. Ia sejajar dengan perisytiharan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 10 Disember 1948 yang dikenali sebagai Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR).

Dalam konteks negara kita, setiap rakyat dijamin dalam perlembagaan akan hak-hak tertentu yang jelas, termaktub, harus dipertahan dan diperjuangkan. Antaranya menjamin kebebasan untuk hidup, kebebasan bergerak, bersuara, berhimpun, berpersatuan, hak beragama dan juga hak-hak yang bersangkutan dengan pendidikan. Mana mungkin kita tidak mahu hak yang sepatutnya kita peroleh dinafikan.

Kebimbangan yang tidak masuk akal

Tiba-tiba, kita diberitahu mengenai sebuah kebimbangan yang tidak berasas. Sama sekali tidak boleh diterima dan dilihat terdesak dari seorang yang pernah terbukti menyalahguna kuasa dan melanggar hak asasi manusia iaitu mantan Ketua Polis Negara Rahim Noor.

Dia terbukti dalam Suruhanjara Diraja sebagai pelaku yang menumbuk sehingga menyebabkan kecederaan dan mata lebam pada Anwar Ibrahim (gambar kanan) ketika soal siasat dijalankan di lokap ketika itu.

Pada perhimpunan agung PERKASA kedua yang dijalankan baru-baru ini, Rahim Noor secara terang menyatakan kebimbangannya pada gelombang hak asasi yang memungkinkan negara jatuh dan terjajah malah dikaitkan pula dengan kebangkitan komunisme, agenda Yahudi, kontrak sosial dan sebagainya.

Semua ini adalah gambaran yang meleset pada nilai-nilai sejagat dan dilihat menyebarkan doktrin yang salah, tidak matang dan secara tidak langsung mampu untuk mewujudkan suasana yang tidak senang di kalangan rakyat.

Agama baru, human right?

Di kala rakyat mula celik dan semakin bijak; semakin sedar untuk keluar dari kepompong yang menindas, rakyat telah bangkit dan menuntut hak-hak mereka dibela; soal keadilan, pilihanraya yang bersih, kebebasan bersuara, gaji minima, kenaikan harga barang, isu diskriminasi wanita dan gender, kemiskinan, keselamatan dan sebagainya, perjuangan untuk menuntut hak asasi telah dipandang sesuatu yang berbahaya. Kita patut berasa hairan, apa dan siapa sebenarnya yang berbahaya?

Sebagai seorang tokoh yang pernah berkhidmat dalam PDRM dalam menguatkuasakan undang-undang, Rahim Nor cuma memalukan dirinya sendiri. Dia telah silap. Ibarat perangkap makan tuan. Dengan dakwaan perjuangan hak asasi yang dikaitkan sehingga cuba mempersoalkan institusi beraja, kita semua harus ketawa.
Penghinaan terhadap institusi beraja

Sejarah membuktikan siapa sebenarnya yang mempersoal kuasa raja sehingga menyebabkan krisis perlembagaan tahun 1983 dan 1991. Pindaan perlembagaan telah dibuat oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mengurangi kuasa sultan dan raja. Krisis perlembagaan tersebut sangat jelas menunjukkan siapakah yang telah menyentuh kuasa raja, bukannya Aziz Bari yang cuma memberi pandangan beliau terhadap titah sultan Selangor sehingga dianggap sebagai penderhaka.

Kita juga tidak akan lupa bagaimana media-media arus perdana ketika itu bertalu-talu menyerang institusi beraja secara terang dan lancang. Apakah ini perbuatan menghina raja? Tentu sekali ya!
Pembodohan atau perpaduan?

Dalam menyentuh soal "perpaduan Melayu" dan kontrak sosial, kita harus fahami apa yang telah menyebabkan isu ini berbangkit dan apa pula rasional untuk "bersatu" di bawah pentadbiran yang korup dan menindas.

Perkara ini tidak perlu dijelaskan secara terperinci, kita semua telah sedia maklum bagaimana sejumlah wang negara tiris akibat salahguna dan rasuah dalam laporan audit negara 2010 baru-baru ini. Ia merupakan isu yang berbalik kepada soal integriti, ketelusan dan kecekapan mengurus kerajaan.

Apakah kita sebagai pembayar cukai mahu wang kita yang dipungut setiap hari dan setiap tahun ini disalahguna oleh kerajaan? Tentu sekali tidak. Apakah Rahim Noor cuba untuk menutup isu sebenar yang terjadi?

Hak asasi manusia, hak kita
Kita harus bertegas. Soal perjuangan hak asasi manusia sama sekali tidak ada kena mengena dengan soal "bangsa" apatah lagi selama ini lebih separuh abad rakyat telah memberi kepercayaan dan mandat mereka kepada pentadbiran sedia ada. Dan, apabila rakyat mula bersuara bertanyakan hak asasi mereka, suara-suara rakyat ini dituduh sebagai ancaman dan "menghakis dasar yang dipersetujui selama…" dan sebagainya. Tuduhan sebegini mengarut!

Kembalilah kepada asas perjuangan hak asasi, ia adalah keperluan dan keutamaan semua kita. Jauh lebih mendasar kepada hak-hak kita sebagai rakyat yang perlu dipelihara sebaik mungkin melampaui batas agama, bangsa mahupun ideologi politik. Dan kita takkan mendengar lagu-lagu Inonesia yang lain selain dangdut dan keroncong, juga filem-filemnya yang hebat melainkan setelah rakyatnya membebaskan diri dari cengkaman orde baru lantas merampas kembali hak asasi mereka untuk bekarya, dan lagi dan lagi…!

*Hafiz Zainuddin ialah kolumnis MerdekaReview.

Friday, October 28, 2011

Selangor urus air lebih terjamin

SHAH ALAM, 28 Okt: Kerajaan Negeri Selangor bimbang dengan peratusan Air Tidak Berhasil (NRW) yang tidak terkawal dan gagal dikurangkan walaupun pihak Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd (Syabas) mendakwa telah melakukan pelbagai usaha untuk mengurangkannya.

Pengerusi Jawatankuasa Petap Pelancongan, Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar Negeri, Elizabeth Wong (gambar) berkata kegagalan Syabas menurunkan peratusan NRW ke tahap yang memuaskan membuktikan syarikat konsesi air itu gagal menjalankan penyelenggaraan paip-paip air dengan baik seperti yang dikehendaki dalam perjanjian penswastaan air antara kerajaan negeri dengan syarikat konsesi.

“Jika Syabas tidak mampu mengurangkan NRW pada tahap yang memuaskan, ia akan memberi kesan langsung kepada bekalan air bersih untuk pengguna,” ujarnya dalam satu kenyataan.

Menurutnya, mengikut laporan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), Syabas masih gagal mengurangkan kadar NRW kurang dari 30 peratus.

Katanya, walaupun kadar NRW menurun pada kadar 32.38 % pada 2009 berbanding 38.43 % pada 2005, tetapi meningkat semula pada tahun lalu dan tahun ini malah SPAN meramalkan NRW terus meningkat melebihi 40 peratus sehingga 2020.

Tambahnya, tanpa bekalan air bersih yang mencukupi, tidak mustahil krisis bekalan air bersih di Lembah Klang akan berlaku walaupun tujuh empangan di Selangor mempunyai kapasiti air mentah yang mencukupi dan adakalanya berlaku limpahan.

“Laporan Pengkajian Penilaian Aset Air Negeri Selangor oleh Ranhill mendapati, dua loji rawatan air iaitu Kalumpang dan Sg Sireh memerlukan penambahbaikan yang besar manakala 18 lagi loji memerlukan penambahbaikan,” katanya.

Ini, ujarnya menunjukkan pengendali loji-loji berkenaan, Puncak Niaga telah gagal melakukan usaha untuk menambahbaik loji-loji rawatan air ini bagi memastikan bekalan air bersih mencukupi untuk keperluan pengguna.

Justeru, katanya tidak hairanlah jika loji-loji ini berfungsi di bawah kemampuannya sedangkan ia mampu menghasilkan air bersih yang mencukupi jika loji-loji itu dinaik taraf.

Menurutnya lagi, menteri-menteri Kerajaan Pusat lebih ghairah bercakap mengenai keperluaan membina Loji Rawatan Air Sungai Langat atau Langat 2, bagi menutup kelemahan dan ketidakmampuan syarikat konsesi ini yang ada hubung kait dengan Umno.

Beliau menambah, Langat 2 yang dipertahankan kerajaan Pusat dan syarikat konsesi ini hanyalah loji yang membawa air mentah dari Pahang tetapi pembinaannya tidak akan mampu menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air bersih kepada pengguna.

Katanya, isu yang patut diberi perhatian oleh Kerajaan Pusat ialah menyegerakan pengambilalihan pengurusan air kepada Kerajaan Negeri Selangor yang sengaja dilewat-lewatkan dan dibelenggu masalah-masalah yang tidak sepatutnya timbul.

Beliau berkata, pengurusan air akan lebih terjamin, terurus dan profesional jika kerajaan negeri diberi mandat untuk ambil alih dari syarikat konsesi kerana kepentingan rakyat lebih diutamakan berbanding keuntungan, tidak seperti syarikat konsesi yang mana keuntungan adalah segala-galanya.

“Jika kerajaan negeri mengambilalih pengurusan air, kita amat yakin NRW berjaya diturunkan hanya sekitar 10 peratus dan tidak akan berdepan masalah bagi memenuhi permintaan pengguna yang meningkat 10 peratus setiap tahun,” ujarnya yang juga Adun Bukit Lanjan.

Katanya, kejadian paip bocor berhampiran Lapangan Terbang Subang baru-baru ini menjadi contoh kepada ketidakcekapan Syabas dalam menyelenggara paip-paip ini.

Tambahnya, ia bukan saja mengundang kesengsaraan kepada pengguna jalan raya malah menyumbang kepada pembaziran air bersih sekali gus meningkatkan peratusan NRW.

“Syarikat konsesi gagal mempelbagaikan teknologi rawatan air seperti rawatan air dalam kontena yang lebih mudah, cepat dan murah berbanding membina Langat 2.

“Teknologi ini juga boleh digunakan untuk merawat air hujan sehingga bersih dan selamat untuk digunakan,” ujarnya.

Sumber: Harakahdaily

Sunday, October 23, 2011

Ingatan Buat Semua Blogger Dan Pengamal Media
Blogger, pengamal media baru jangan lempar fitnah


Muhammad Faizal

GOMBAK, 22 Okt: Mursyidul Am PAS, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat berkata, setiap blogger mahupun pengamal media baru perlu banyak belajar agar boleh menjadi seorang penulis yang berhemah.

"Setiap blogger serta pengamal media baru perlu terus belajar dan jangan henti untuk kita terus belajar kerana ia akan dapat melahirkan kita sebagai penulis yang lebih berhemah.

"Kita melihat apa yang berlaku sekarang ini kebanyakan blogger memaparkan dengan perkara yang tidak betul dan melemparkan fitnah-fitnah," jelasnya sewaktu merasmikan Persidangan ICT dan Media Baru 2011 di Dewan Datuk Fadzil Noor, Taman Melewar hari ini.

Tambahnya lagi, sebagai seorang blogger perlu mempunyai sifat-sifat yang mulia, bukannya menulis perkara-perkara fitnah.

Beliau juga memberitahu ada penyakit yang perlu diubat dalam dunia blogger yang dilihat sentiasa melemparkan perkara-perkara yang tidak benar malah menjadikan ia satu usaha penyebaran unsur-unsur jahat dengan niat.

"Penyakit menyebar fitnah perlu diubat kerana ini akan menjadikan budaya ytang tidak sihat di negara ini malah ia akan menjadikan budaya penyebaran fitnah yang tidak berhemah.

"Saya tekankan di sini blogger kena belajar dan mempunyai pengetahuan agama yang kuat, cara ini sajalah yang dapat mengubat penyakit penyebar fitnah di dalam dunia media baru.

"Selain itu pembelajaran kesasteraan juga perlu untuk kita mantapkan penulis ayar ayat-ayat yang kita tulis mempunyai nilai tersendiri serta menarik minat pembaca," sambungnya lagi.

Nik Aziz juga meminta blogger serta pengamal media baru mempelajari bagaimanakah cara untuk menjawab setiap isu fitnah dengan menitik berat serta mengambarkan nilai-nilai keIslaman kerana ia juga dapat memberi kesan mendalam kepada penjelasan kepada fitnah.

"Kita perlu belajar untuk menjawab setiap persoalan dan ini akan memastikan untuk setiap soalan atau fitnah dapat kita perjelaskan kembali dengan cara yang baik, ini akan memberi kesan kepada setiap pembaca.

"Di sinilah yang akan dinilai oleh setiap pembaca dan mereka sendiri yang akan menilai siapa yang betul mahupun tidak dan saya pasti penjelasan yang baik Umno juga akan dapat berubah setelah tidak dapat menimbulkan isu baru kerana penjelasan kita berikan itu," tambah Nik Aziz lagi.

Menteri Besar Kelantan itu juga menjelaskan persaingan juga perlu kerana ia mendatangkan kesan kepada apa yang dilakukan dan dapat menimbulkan kebenaran kepada sesuatu perkara.

"Persaingan yang baik akan melahirkan kebenaran kerana isu yang timbul akan dibahas serta pendapat masing-masing dan akhirnya mendatangkan kebenaran yang diterima oleh semua," katanya.

Persidangan yang dianjurkan oleh Lajnah ICT dan Jabatan IT PAS Pusat bersama dengan Lajnah Penerangan dan Dakwah PAS Pusat selama sehari ini meletakkan objektif menyeragamkan pemahaman garis panduan gerak kerja bersepadu facebook atau twitter kepada semua petugas penerangan dan maklumat di semua peringkat.

Ia juga bertujuan mengulangkaji mengemaskini dan mendapat maklum balas status kesediaan keperluan ICT di semua peringkat serta berkongsi pengetahuan berhubung dengan media sosial dan webtv sebagai sumber maklumat alternatif serta mendapat sokongan dan komitmen dari kepimpinan tertinggi PAS untuk melancarkan Jentera Bersepadu Petugas ICT dalam jentera pilihan raya dan penerangan lebih awal sebagai persediaan dalam menghadapi pilihanraya umum nanti.

Sumber: Harakahdaily
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...